Zmorzyńska-Wolny Helena

Pseudonim: "Glawa".

W latach 1940 do 13 października 1943r. prowadziła nasłuch radiowy w swoim domu przy ulicy Śniadeckich 1 na potrzeby pisma Oddziału VI BIP Komendy Okręgu „Biuletyn Informacyjny”  (później zmieniona nazwa na  „Polska Walcząca”.