Kargulewicz Stefan

Pseudonik: „Koszewa”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Brał udział w szkoleniach żołnierzy placówki.