Jastrząb Kazimierz

Pseudonim: „Wacek”.
Stopień wojskowy: plutonowy.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Pochodził z Zawiercia.
Żołnierz oddziału partyzanckiego BCH ppor. Aleksandra Seweryna „Bartosz”.
18 listopada 1943r. oddział podporządkowuje się AK i wchodzi w skład oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” tworząc w nim III kompanię.
„Wacek” jest w niej dowódcą III plutonu. Funkcję pełni do 15 grudnia 1943r. kiedy następuje demobilizacja oddziału na okres zimy.
Nie mamy informacji o jego powrocie do oddziału w 1944r.