Bobrowski Marian

Pseudonim: „Kogut”.

Stopień: strzelec.

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Maszynista na linii kolejki wąskotorowej.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Wraz z kolegami dociera kolejką do Rytwian i do zgrupowania oddziału partyzanckiego „Modrzew”. Bierze udział w walce w Rytwianach, a później o Staszów.
Następnie żołnierz 4 drużyny 2 plutonu 9 kompanii 2 ppLeg AK. W kompanii pozostaje do końca jej działalności.