Czyż Henryk

Pseudonim: „Miłość”.

Stopień wojskowy: ppor.
Szef Sztabu Komendy Obwodu Włoszczowa.

W konspiracji związany z ruchem ludowym.
Od 6 czerwca 1942r. zastępca Komendanta Obwodu Włoszczowa BCH. Jest odpowiedzialny za kontakty z ZWZ-AK.
Na mocy umowy scaleniowej BCH wchodzą w skład AK.
Od lata 1944r. do styczeń 1945r. pełni funkcję Szefa Sztabu Komendy Obwodu Włoszczowa AK i jednocześnie jest Kierownikiem Referatu I Organizacyjnego Komendy Obwodu Włoszczowa AK.