Maciejewski Kazimierz

Pseudonim: „Tarzan”.

Stopień wojskowy: kapral.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

Zdjęcie powojenne.

Jako drużynowy drużyny pozaszkolnej razem z innymi harcerzami od dnia 28 sierpnia 1939 roku kiedy Staszów opuściły oddziały WP prowadził służbę ochronną koszar.
Już w październiku 1939 roku nawiązuje z nim kontakt Józef Cholewa tworzący struktury Służby Zwycięstwu Polsce. W jego domu przy ulicy Kolejowej zaprzysiężona zostaje jedna z pierwszych trójek konspiracyjnych, której początkowym zadaniem jest poszukiwanie broni na polach bitewnych. W wyniku poszukiwań odnaleźli cztery karabiny, kilkanaście granatów i skrzynkę amunicji.
Prawdopodobnie od początku powstawania Placówki Staszów do lata 1943 roku jest referentem łączności placówki.
Uczestnik jednego z pierwszych w placówce szkoleń o broni, zajęcia prowadził sierżant Stanisław Duda "Twardy"
8 kwietnia 1943 roku razem z grupą żołnierzy z Placówki Staszów bierze udział w ubezpieczaniu zrzutu lotniczego w Lesisku.
W drugiej połowie 1943 roku uczestniczy w zajęciach szkoły podoficerskiej zorganizowanej w Podobwodzie Staszów przez por. Stefan Kępę "Pochmurny" Komendanta Podobwodu.
Od października 1943 roku prowadzi skrzynkę kontaktową Placówki Staszów we własnym domu. Jednocześnie pełni też funkcję łącznika.
Z racji ukończenia szkoły podoficerskiej z chwilą ogłoszenia mobilizacji awansowany do plutonowego.
Wziął udział w mobilizacji. Po utworzeniu oddziału partyzanckiego "Modrzew" został w nim dowódcą drużyny.
W nocy z 26 na 27 sierpnia wziął udział w walkach o opanowanie Rytwian - próba nieudana.
31 sierpnia 1943 razem z oddziałem opanował Staszów.
Po powołaniu 9 kompanii 2 ppLeg. AK nadal pozostaje dowódcą drużyny. Razem z kompanią przechodzi cały szlak bojowy.
Po styczniu 1945 roku powraca do Staszowa. Przez kolejne lata wielokrotnie wzywany i przesłuchiwany przez UB.