Ratusznik Ignacy

Pseudonim: „Mars”
Komendant Placówki Dyminy

Sekretarz Gminy Dyminy
-od jesieni 1939 r. do ? Komendant Placówki Dyminy w Obwodzie Kielce,
-od kwiecień 1941 r. do styczeń 1944 r. był też kierownikiem referatu II wywiad na Placówce Daleszyce.