Fortuna Stefan

Pseudonim: "Wir".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Zwrotniczy na stacji kolejki wąskotorowej w Bogorii.
W 1942 roku aresztowany przez Gestapo.