Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Syn Teofila Ciepieli.
Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walkach w Rytwianach i o Staszów. Prawdopodobnie zdemobilizowany na początku sierpnia 1944r.