Koza Jan

Pseudonim: „Lech”
Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce

- od ? do wiosny 1942 r., kierownik Referatu II wywiad na Placówce Piekoszów,
- wiosną 1942 r. jako pracownik kolei przeniesiony do jednostki kolejowej dworca w Kielcach,