Janeczek Edward

Pseudonim: „Weiss”.

Stopień wojskowy: ppor.

Inspektorat Kielce.

Podczas okupacji niemieckiej członem Polskiej Organizacji Zbrojnej gdzie pełnił funkcję Szef wydziału organizacyjnego w Komendzie Okręgu Częstochowsko-Kieleckiego. Organizacja scalona z AK.
Od połowy 1942r. do jesieni 1944r. szef referatu organizacyjnego Inspektoratu Kielce.
Od jesieni 1944r. dowódca ochrony radiostacji Inspektoratu Kielce.