Jończyk Stanisław

Pseudonim: „Chmiel”
Oddział partyzancki Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

-Pochodził z Masłowa koło Kielc, gdzie ma małe gospodarstwo rolne.
-Od przełom kwiecień/maj 1943r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Poległ w nocy z 2 na 3 maj 1943r. pod Mąchocicami, podczas swojej pierwszej akcji.
-Tej samej nocy oddział pochował go tymczasowo w polu, aby za kilka dni przenieść jego zwłoki na cmentarz w Masłowie.