Miczulis Gracjan

Pseudonim: „Dzięcioł”.

Stopień wojskowy: strzelec.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK.