Lechowski Artur

Pseudonim: „Norwid”
Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce
Komenda Podobwodu Piekoszów w Obwodzie Kielce

Urodzony. 18.03.1925 r.,
-ukończył 4 klasy gimnazjum,
-w konspiracji żołnierz plutonu nr 140 na Placówce Piekoszów,
-od styczeń 1944 r. do styczeń 1945 r. Kierownik Referatu VI – informacja i propaganda Podobwodu Piekoszów. Jednocześnie taką samą funkcję pełni w Placówce Piekoszów,
-wiosną 1944 r. bierze udział w kursie młodszych dowódców na Placówce Piekoszów,
-4 listopada 1944 r. rozkazem Komendanta Obwodu L.121/2846 awansowany został do stopnia starszego strzelca ze starszeństwem 3.05.1944 r.