Wojciechowski Piotr

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii 2 ppLeg. AK. W dniu 8 sierpnia został wysłany z kompanii w patrolu którym dowodził Wacław Raj do Staszowa w celu odebrania zamówionego pieczywa. Postępy frontu uniemożliwiły patrolowi powrót do kompanii.