Pseudonim: „Adam”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce o Rytwiany i o Staszów.

Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK