Bensch Stefan

S. Bensch zdjęcie z 1941r.

Pseudonim: „Wrzos”

Stopień wojskowy: plutonowy podchorąży

Placówka Włoszczowa Gmina w Obwodzie Włoszczowa

Komendant SOP/WSOP na Placówce Włoszczowa Gmina

-urodził się 23 marca 1917r. w Trzebawiu koło Poznania. Ojciec Stefan i matka Julia z domu Freitag byli nauczycielami,
-po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w gimnazjum w Poznaniu które ukończył maturą w 1936r.,
-wstępuje ochotniczo do wojska i w 1937r. kończy Kurs Podchorążych Rezerwy przy 14 Dywizji Piechoty w Poznaniu. Otrzymuje stopień plutonowego podchorążego,
-w 1937r. rozpoczyna studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego,
-w marcu 1939r., z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny bierze urlop dziekański i rozpoczyna pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
-w sierpniu zmobilizowany do 58 pułku piechoty bierze udział w kampanii obronnej 1939r. w ramach Armii Poznań. Szlak bojowy kończy obroną Warszawy. Po jej kapitulacji dostaje się do niewoli,
-ucieka z transportu kolejowego wiozącego go do obozu jenieckiego i powraca do rodzinnego domu,
-w maju 1940r.musiał opuścić rodzinny dom (być może nie chciał podpisać volkslisty) i przedostał się na teren Generalnej Guberni. Osiedla się we Włoszczowie i podejmuje pracę w tartaku w Podlipiu koło Włoszczowy,
-w grudniu 1940r. dzięki znajomości z Franciszkiem Kaczmarkiem „Krogulec”, „Kornet”, Nadleśniczy z Nieznanowic, otrzymuje pracę leśniczego Leśnictwa Rząbiec z miejscem zamieszkania w Ludyni,
-w styczniu 1941r., zaprzysiężony przez Franciszka Kaczmarka „Krogulec”, „Kornet” na członka ZWZ-AK i przyjmuje pseudonim „Wrzos”. Jego zadaniem jest obserwacja ruchu kolejowego na linii Częstochowa-Kielce i inne,
–od połowy 1942r. w związku z budową pionu Służby Ochrony Powstania (później Wojskowa Służba Ochrony Powstania) za którą w Obwodzie Włoszczowa odpowiedzialny był por. Franciszek Kaczmarek „Krogulec”, „Kornet” powołany na stanowisko komendanta SOP/WSOP na Placówce Włoszczowa Gmina. Funkcję tą pełni do stycznia 1945r.,
-od lata 1943r., współpracuje z oddziałem partyzanckim AK M.Tarchalskiego „Marcin”,
-w styczniu 1944r. aresztowany razem z innymi leśnikami i osadzony w więzieniu w Kielcach. Wypuszczony razem z innymi po 10 dniach,
-w marcu 1945r. opuszcza Ludynię i powraca z żoną i synem do Torunia, gdzie 15.04.1945r. podejmuje pracę w Dyrekcji Lasów,
-w latach 1947-54 nadleśniczy,
-od 1954 pracownik Rejonu Lasów w Toruniu,
-od 1958 do 1981 (przejście na emeryturę) pracownik Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu,

Zmarł 28 maja 1997 roku w Toruniu.