Długosz Roman

Pseudonim: "Grom".

Stopień: strzelec.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Zatrudniony w warsztacie mechanicznym parowozowni kolejki wąskotorowej w Bogorii.
Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walce o Rytwiany i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. (celowniczy rkm).